Verkaufsverpackung

Verkaufsverpackung, HO-WARENHAUS ERFURT, Erfurt, 1965

Bild: © Stadtverwaltung Erfurt / Volkskundemuseum

Verkaufsverpackung

HO-WARENHAUS ERFURT, Erfurt, 1965

Pappkarton, Papier, Farbdruck

Geschenk, Frau Müller, Erfurt, 1996

Inventarnummer 16200